Ieder van ons wordt in het leven wel eens geconfronteerd met een kruispunt, een struikelblok, een twijfel. Dit kan zorgen voor spanningen, onevenwicht en onrust en kan zich vertalen in lichamelijke en emotionele klachten of conflicten. We incasseren.


Samen met jou zoek ik een manier om met je vraag of twijfel die je ervaart om te gaan. Daarbij geloof ik heel sterk in jouw oplossingsmogelijkheden en de hulpbronnen die je bij vroegere ervaringen ongetwijfeld reeds hebt aangewend.

We stippelen samen een oplossingsgerichte koers uit. We werken rond jouw vragen en stellen doelen. We zoeken wat werkt voor jou en zo kan je met verzamelde energie verder.

Hierbij vertrek ik steeds vanuit een talentgerichte aanpak en een positieve mindset.


Je leert toekomstgericht te anticiperen, zodat je nog sterker met een nieuwe situatie kan omgaan.


Eens je bovenstaande zaken onder de knie hebt, ben ik ervan overtuigd dat je sterker terugkomt en dat je terug met veel veerkracht in het leven staat. Dat is de uiteindelijke doelstelling.