Ons leven is voortdurend in beweging. In deze maalstroom komen we af en toe wel eens op een kruispunt terecht. Samen gaan we op zoek naar vroegere keuze- ervaringen en manieren waarop jij vroeger met hindernissen bent omgegaan. Vanuit een verkenning van jouw context wordt gezocht naar oplossingen die aanleunen bij jou, als persoon. Gedachten worden geordend en je komt op verhaal.

Begeleiding bij volgende issues

 • Gevolgen van (echt)scheiding
 • Omgaan met grote veranderingen
 • Leven in conflictsituaties (relaties, gezin, school, werk)
 • Relationele- en gezinsproblemen

 • Communicatiemoeilijkheden en assertiviteit
 • Zelfbeeld en zelfvertrouwen, identiteit
 • Intelligentie, (hoog)begaafdheid, hoogsensitiviteit

 • Sombere stemmingen en depressieve klachten
 • Angst, faalangst, hyperventilatie
 • Stress en spanningsklachten
 • Psychosomatische klachten, pijn
 • Ondersteuning bij gewichts- en/of eetproblematiek, slaapproblemen
 • Rouwverwerking, verlieservaringen en verwerkingsmoeilijkheden, omgaan met emoties (verdriet, kwaadheid, angst,…)
 • Levensfaseproblemen, begeleiding bij groeiprocessen, bij zingevings- en spirituele vragen