Veel ouders stellen zich vragen over opvoeding en de algemene ontwikkeling van hun kind. “Doe ik het wel goed?” “Hoe zal mijn kind met een bepaalde situatie omgaan?” “Ben ik te terecht bezorgd of ben ik een overbezorgde ouder?” Het zijn veel gehoorde vragen waarmee ouders worstelen.

Opvoedingsondersteuning

Samen met jou, als ouder, ga ik op zoek naar een antwoord op de opvoedingsvraag die jouw kind/ jongere stelt, naar de handleiding. Er wordt uitgegaan van de uniciteit van elk kind. Wetenschappelijke inzichten en ervaringen worden samengelegd met jouw kennis over je kind. Als ouder ken je je kind natuurlijk het best. 

Begeleiding bij volgende vragen en issues

 • Opvoedingsvragen/ -moeilijkheden/ opvoedingsondersteuning
 • Opvoedingsondersteuning bij issues rond peuter- en kleutertijd: eten, slapen, zindelijkheid, gedrag
 • Ontwikkeling in lagere schoolleeftijd, puberteit en adolescentie
 • Gevolgen voor kinderen van echtscheiding
 • Leven in conflictsituaties (relaties, gezin, school)
 • Communicatiemoeilijkheden, assertiviteit en sociale vaardigheden, pestproblematiek
 • Zelfbeeld en zelfvertrouwen, identiteit
 • Intelligentie, (hoog)begaafdheid, hoogsensitiviteit
 • Vragen rond schoolse problematiek
 • Ondersteuning bij beslissingen en keuzes
 • Sombere stemmingen en depressieve klachten
 • Angst, faalangst, stress en spanningsklachten, hyperventilatie
 • Omgaan met emoties (verdriet, kwaadheid, angst,…)

Regelmatig schrijf ik artikels rond ouderschap, opvoeding en relaties. Je kan deze terugvinden op www.mamabaas.be.