Werkwijze

Na een eerste contact wordt met jou een afspraak gemaakt.

Het eerste gesprek bestaat uit kennismaking en beeldvorming. In dit gesprek wordt je vraag concreter gemaakt en worden je verwachtingen nagegaan. Er wordt ook gezocht naar jouw persoonlijke krachten, hulpbronnen en oplossingsmethoden. Er volgt een afstemming rond de aanpak.

De begeleiding wordt zo kort mogelijk gehouden. Uit wetenschappelijke studies is gebleken dat de meeste vragen opgelost zijn na maximaal 6 bijeenkomsten. Veel mensen geven aan na 3 sessies terug op weg geholpen te zijn.

Een sessie duurt 45 minuten tot 1 uur. De meeste mutualiteiten betalen 6 tot 8 sessies per kalenderjaar voor de helft terug voor kinderen en jongeren. De meeste mutualiteiten voorzien ook een terugbetaling voor volwassenen.

Een afspraak kosteloos annuleren en/of verplaatsen kan tot maximaal 2 dagen voor de afspraak. Nadien wordt de consultatie aangerekend.